News

There is always something going on regarding Communicare and our line of business. If you want to have information about Communicare and our newsletter regarding youth entrepreneurship; apply by sending an blank e-mail with subjet “newsletter” to kristin.olsson@communicare.nu Our newsletter is yet only distributed in swedish. We will only update

Fortsätt läsa

Communicares vision

Vi förändrar världen – en människa i taget Communicare ska vara ledande på att stärka unga människor till att äga sin framtid – att vara entreprenören i sitt eget liv Just Här – Just Nu – Just Du – Tillsammans förändrar vi världen

Fortsätt läsa

Communicaremetoden

Efter många års erfarenhet har Communicare utvecklat en egen metod som vi kort och gott kallar för Communicaremetoden. En av de viktigaste delarna i Communicaremetoden är det förhållningssätt som vi har till människor vi möter. Förhållningssättet är att alla människor har de resurser de behöver för att ta sig dit

Fortsätt läsa

Om oss

Om oss Äg din framtid! Om Communicare Communicare är en ideell förening som arbetar för att unga människor skall göra det de vill, inte det de bör. Föreningen jobbar med att stimulera entreprenörskap, handlingskraft, motivation och eget ansvar hos unga män och kvinnor. Tillsammans måste vi alla arbeta för att

Fortsätt läsa

Vad ska du bli

Vad Ska Du Bli är ett projekt vars mål är att bidra till att bryta utanförskap och bidragsberoende. Målgruppen är arbetslösa kvinnor och män mellan 18-54 år, varav vissa står långt utanför arbetsmarknaden, med extra fokus på kvinnor och män med utländsk bakgrund. För att nå bästa resultat är individfokus

Fortsätt läsa

Pressmeddelanden

2006-06-01 Välkommen till presskonferens: Nytt avsiktsdokument ska göra Värmland bäst på ung företagsamhet! Drivhuset, Communicare och Ung Företagsamhet är tre komplementära organisationer med olika målgrupper som ändå drivs av samma mål; alla vill skapa en bättre grogrund för unga entreprenörer i Värmland. Nu tar Communicare, Drivhuset och Ung Företagsamhet nästa

Fortsätt läsa