Tillväxt Värmland

Nu startar Tillväxt Värmland! Från och med mars månad kommer alla Värmlands 16 kommuner att ha en alldeles egen företagscoach från Communicare hos sig en gång i veckan! Till Communicares kontor kan du vända dig om du har en idé som du vill utveckla. Företagscoachens uppgift är att fungera som

Fortsätt läsa

Ungas framtid

Communicare lyfter ungas röst om framtiden I samarbete med karlstads universitet och ungdomsstyrelsen arrangerar communicare en kväll där ungas tro på framtiden står i fokus. Onsdagen den 16:e Mars, mellan klockan 18-20, kommer en paneldiskussion om ungas syn på framtiden att pågå. Frågor om framtidens arbete, hur ser unga på

Fortsätt läsa

Bra resultat med jobbcoaching

Sedan september 2009 har jobbcoacherna på Communicara fokuserat på att stötta människor i det de vill med sitt jobbsökande. Att sätta människans vilja i första rum är en klar framgångsfaktor som har givit bra resultat, att människor fått arbete. Personer som haft oss som jobbcoach har vid sista samtalet fått

Fortsätt läsa

Tillväxt Värmland

Nu startar Tillväxt Värmland! Från och med mars månad kommer alla Värmlands 16 kommuner att ha en alldeles egen företagscoach från Communicare hos sig en gång i veckan! Till Communicares kontor kan du vända dig om du har en idé som du vill utveckla. Företagscoachens uppgift är att fungera som

Fortsätt läsa

Är du redo att förändra världen?

Vill du jobba på Communicare skickat ett mail till info@communicare.nu och beskriv dig själv och bifoga din CV. När det blir aktuellt med ytterligare rekryteringar så kommer vi att gå igenom inskickade intresseanmälningar och kontakta de som vi tycker det vore intressant att veta mer om.

Fortsätt läsa

Våga testa – om ungdomspolitiska stödjepunkter

Ungdomsstyrelsen har utsett sex ungdomspolitiska stödjepunkter som ska fungera som pådrivare och goda exempel på ungdomspolitik i praktiken. Communicare är en av dessa sex stödjepunkter. Stödjepunkterna representerar sex olika teman som ska sprida kunskap och erfarenhet, vara tankesmedja och pröva idéer, känna till utvecklingen som berör ungas villkor och stimulera

Fortsätt läsa

News

There is always something going on regarding Communicare and our line of business. If you want to have information about Communicare and our newsletter regarding youth entrepreneurship; apply by sending an blank e-mail with subjet “newsletter” to kristin.olsson@communicare.nu Our newsletter is yet only distributed in swedish. We will only update

Fortsätt läsa

Communicares vision

Vi förändrar världen – en människa i taget Communicare ska vara ledande på att stärka unga människor till att äga sin framtid – att vara entreprenören i sitt eget liv Just Här – Just Nu – Just Du – Tillsammans förändrar vi världen

Fortsätt läsa

Communicaremetoden

Efter många års erfarenhet har Communicare utvecklat en egen metod som vi kort och gott kallar för Communicaremetoden. En av de viktigaste delarna i Communicaremetoden är det förhållningssätt som vi har till människor vi möter. Förhållningssättet är att alla människor har de resurser de behöver för att ta sig dit

Fortsätt läsa

Om oss

Om oss Äg din framtid! Om Communicare Communicare är en ideell förening som arbetar för att unga människor skall göra det de vill, inte det de bör. Föreningen jobbar med att stimulera entreprenörskap, handlingskraft, motivation och eget ansvar hos unga män och kvinnor. Tillsammans måste vi alla arbeta för att

Fortsätt läsa