Entreprenörskap enligt oss

Entreprenörskap är en inneboende kraft som finns hos alla människor enligt oss på Communicare. Du måste själv ta reda på vart du vill och ha tydliga målsättningar innan du kan börja din resa mot att nå dina mål. Vi menar att kraften som gör det möjligt att övervinna alla hinder på vägen för att slutligen ta sig till sitt mål är entreprenörskap. Det handlar om att ta kommandot och bli entreprenören i sitt liv.

Genom att Communicare är en av medlemmarna i Temagrupp unga i arbetslivet har vi fått möjligheten att definiera entreprenörskap i en skrift som producerats inom ramen för Temagruppen. Skriften heter Tomma händer och den handlar om entreprenörskap inom arbetsmarknadsprojekt. Läs hela skriften här!