Entreprenörskap enligt oss

Entreprenörskap är en inneboende kraft som finns hos alla människor enligt oss på Communicare. Du måste själv ta reda på vart du vill och ha tydliga målsättningar innan du kan börja din resa mot att nå dina mål. Vi menar att kraften som gör det möjligt att övervinna alla hinder

Fortsätt läsa

Internationellt

Internationellt Communicare har under lång tid byggt upp ett stort nationellt och internationellt nätverk. Det rör sig bl. a om FN, Världsbanken, den kanadensiska organisationen CEED och även med många andra internationella non-profit organisationer. Ett bevis på denna uppmärksamhet är att Communicare medverkar som ett bra exempel i den vitbok

Fortsätt läsa

Communicaremetoden

Efter många års erfarenhet har Communicare utvecklat en egen metod som vi kort och gott kallar för Communicaremetoden. En av de viktigaste delarna i Communicaremetoden är det förhållningssätt som vi har till människor vi möter. Förhållningssättet är att alla människor har de resurser de behöver för att ta sig dit

Fortsätt läsa