Communicares vision

Vi har en dröm, en vision. Den är:

“Att unga människor genom sitt engagemang och entreprenörskap ska driva samhällets utveckling framåt – lokalt, regionalt och globalt”

Framgångsrika regioner har en bra infrastruktur och goda utbildningsmöjligheter. Men erfarenheten visar att det också krävs en tredje kraft i form av sammanhållning, initiativkraft, entreprenörsanda, fokusering och genomförandekraft.

Communicare ser unga människor som denna tredje kraft.

Bakom vår vision ligger ett starkt engagemang och en tro på en god framtida utveckling. Detta vill vi att många ska brinna för. Communicare är bara en aktör, ett verktyg, en motor för förändring medan vi alla, tillsammans, arbetar mot visionen.

Med engagemang och entreprenörskap menar vi så mycket mer än bara att starta och driva företag.

För Communicare är begreppen större än så.

De innefattar ett förhållningssätt till livet som handlar om förmågan att se en möjlighet och ha kraften att göra någonting av den.

Att visa engagemang och att vara entreprenör betyder att man gör sin egen grej, att man vågar försöka, och vågar misslyckas. Alla kan lära sig entreprenörskap, anser vi. Alla människor har resurser och drivkraft som kan utvecklas, bara de har tillräckligt motiverande målsättningar.

Det handlar om att bibehålla och stärka den egna förmågan att ta ansvar, förändra, påverka sin egen situation och att förverkliga idéer. ja!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *